Biomass measurement with proven accuracy

Vard Aqua has improved one of the most important aspects of biomass measurement – the latest updated software shows that AkvaVision has an average measurement accuracy of 97,75% on the last 30 harvest reports.

The AkvaVision camera and software has been through an upgrade phase where key functionality has been further developed and improved.
– We have done an extensive job on the analysis and interpretation of data from AkvaVision, and the tests we have done on the last 30 harvest reports show that we have reached a high level of precision, says Christoffer Eriksson, R&D Manager in Vard Aqua.

Biomass control has always been a challenge in the aquaculture industry.
– With a combination of precision and a system that is easy-to-use, makes AkvaVision a good tool for biomass control and harvest planning, says Peder Anders Rød, Sales Manager in Vard Aqua.


Biomassemåling med dokumentert presisjon

Vard Aqua har forbedret et av de viktigste aspektene ved biomassemåling – den siste versjonen av softwaren viser at AkvaVision har en gjennomsnittlig målenøyaktighet på 97,75% på de siste 30 slakterapportene.

AkvaVision har vært gjennom en oppgraderingsfase hvor funksjonaliteten har blitt videreutviklet og utbedret.
– Vi har gjort et omfattende arbeid på analyse og tolkning av data fra AkvaVision, og testene vi har gjort på de siste 30 slakterapportene viser at vi har oppnådd et høyt presisjonsnivå, sier Christoffer Eriksson, R&D Manager i Vard Aqua.

Biomassekontroll har alltid vært en utfordring i oppdrettsnæringen.
– Med presisjonen på plass i kombinasjon med å være et system som er enkelt å bruke, er AkvaVision et godt verktøy for biomassekontroll og innmelding til slakt, sier Peder Anders Rød, Sales Manager i Vard Aqua.

Snakk med Peder Anders Rød om AkvaVision:

Peder Anders Rød
+47 909 96 703
peder.anders.rod@vard.com