Nyheter

Utviklingsprosjekt med oksygentilsetting gir kortere produksjonstid og forbedret fiskevelferd

Storvik Aqua på Sunndalsøra skal levere tekniske løsninger til et utviklingsprosjekt på Smøla. Målet er å samkjøre bruken av luseskjørt, rensefisk og oksygentilsetting for å bedre fiskevelferden og dermed også styrke økonomien i oppdrettsanleggene.

Continue reading «Utviklingsprosjekt med oksygentilsetting gir kortere produksjonstid og forbedret fiskevelferd»