HAVFISK og VARD har inngått kontrakt på design og bygging av ny hekktråler

HAVFISK og VARD har i dag gleden av å informere om at vi har inngått kontrakt på design og bygging av en ny hekktråler. Kontraktsverdien er i underkant av 400 millioner kroner.

Basert på det gode samarbeidet og erfaringene som HAVFISK og VARD har opparbeidet innen design, bygging og operasjon av flere nye trålere de siste årene, har selskapene nok en gang utviklet en ny hekktråler sammen. Intensjonen med det nye fartøyets design er å ytterligere fremme både kost- og produksjonseffektivitet om bord, og miljøvennlig operasjon av fiskefartøy.

Det nye fartøyet er av VARD 8 02 design, basert på HAVFISK sin hekktråler Nordtind, som ble levert fra VARD i januar 2018. Nordtind har et avansert skrogdesign, som gir effektiv drift både under tråling og transitt. Med et høyt fokus på god fangsthåndtering, sikkerhet for mannskap og bærekraftig operasjon, utrustes også dette fartøyet med ny og effektiv teknologi for å utføre havfiske mest mulig miljøvennlig. Fartøyet har isforsterket skrog, tilfredsstiller krav til «Silent F» notasjon for lavest mulig støy ut i sjøen under leting etter fisk, driftseffektive fremdriftssystemer og dekksutstyr, samt en moderne innredning for mannskapet om bord.

Med en lengde på 80 meter og en bredde på 17 meter, får tråleren installert en avansert fiskefabrikk med to separate lasterom for kjøling og frysing av fisk, samt en frysekapasitet på 80 tonn pr. døgn. Det nye fartøyet vil få en unik løsning for fangsthåndtering, med en tank for inntak og oppbevaring av levende fisk, som ivaretar fiskens velferd frem til prosessering, og gir høy kvalitet på fisken. Hode og innmat blir lagret i ensilasje tanker og levert på land, for å sikre at all biomasse av fangsten blir utnyttet.

Fartøyet vil bli den første hekktråleren med integrert energilagringssystem, med muligheter for både batteridrift, diesel-mekanisk og diesel-elektrisk fremdrift. Batteribanken sammen med VARD’s SeaQ Power Management System og en løsning for eksosrensing sikrer lave utslipp av CO2, NOx og støy. Systemet brukes i alle operasjoner og medfører redusert oljeforbruk både under tråling, i transitt og under lossing i havn. Utover dette har den teknologisk avanserte tråleren frekvensstyring av alle store komponenter, energieffektive LED lys og elektriske vinsjer med regenerering av energi tilknyttet batteribanken og VARD’s SeaQ Power Management System.

Roy Reite, konsernsjef i VARD, sier: “VARD og HAVFISK har utviklet et verdifullt og innovasjonsfokusert samarbeid, som har resultert i fire høyteknologiske trålere. Vi har nå inngått kontrakt på enda et nytt fartøy, som nok en gang vil ta oss et steg videre med ny teknologi og nye løsninger om bord. Vi ser frem til å fortsette vårt gode samarbeid, og utvikle det nye fartøyet til HAVFISK sin flåte.»

Webjørn Barstad, konsernsjef i HAVFISK, sier: «Jeg er glad for at vi nok en gang får anledning til å arbeide sammen med de kompetente teamene i VARD, og fortsette å utvikle høyteknologiske og energieffektive fiskefartøy. I en tid der mange norske fiskebåtredere ser seg nødt til å dra utenlands med byggeoppdragene sine, er det spesielt gledelig at vi som før kan fortsette å bygge nye fartøy i Norge. I tillegg til nye skipsteknologiske steg blir det også spennende å utvikle nye løsninger for oppbevaring og sløying av fisken om bord, og slik bidra til ytterligere forbedret produktkvalitet.»

Fartøyets skrog vil bli bygget ved Vard Braila i Romania, og Vard Søviknes i Haram vil være ansvarlig for utrusting og ferdigstilling. Levering er planlagt i første kvartal 2020.

VARD har tidligere utviklet og levert fire fartøy til HAVFISK. Gadus Poseidon, Gadus Njord og Gadus Neptun ble levert i 2013 og 2014, og Nordtind som ble døpt og overlevert i januar 2018.


Fra venstre: Agnar Juvik (VARD), Torgeir Folland (VARD), Webjørn Barstad (HAVFISK) og Stein Oksnes (HAVFISK)