Støvsuger merdene for lakselus

Som en av de aller første har Robert Søviknes prøvd ut den nye og revolusjonerende luseoppsamleren NS Collector. – Et enkelt og effektivt verktøy som vi tydelig ser at funker.

– Dette er helt nytt, fordi det introduserer en effektiv og enkel metode for å samle opp lusa, forteller operasjonssjef Robert Søviknes.

Som en del av rederiet Remøy Management driver han primært med avlusning og service for oppdrettsnæringen. De siste månedene er han en av ytterst få som har fått prøve ut nyvinningen NS Collector.

Svein Arve Tronsgård

Klar for salg
– Vi opplever massiv interesse for lusesamleren nå og får mange forespørsler fra kunder som ønsker å se den i bruk. Fordi den tar lusa som er i de frie vannmassene, er det et verktøy alle har bruk for og som vi har stor tro på, sier salgssjef i Vard Aqua Sunndal, Svein Arve Tronsgård.

Han forteller at NS Collector etter grundig testing og utvikling nå er klar for markedet.

– Når luseoppsamleren arbeider 24 timer i døgnet fungerer den som et proaktivt redskap for lusebekjempelse.

– I en typisk merd på 50 meter i diameter, er det omtrent 10 000 kubikk vann i de fem øverste meterne av vannlaget. NS Collector pumper 2 500 kubikk med sjøvann i timen, så i teorien kan den pumpe hele volumet som er i luseskjørtet i løpet av fire timer, og ta ut både lus og forurensning, forklarer Tronsgård.

Gode tilbakemeldinger
Luseoppsamleren består i all hovedsak av en pumpe som filtrerer store mengder sjøvann gjennom et spesialtilpasset filter. På plass i eller utenfor merden, samler den nedsenkete støvsugeren kontinuerlig lakselus i alle stadier – fra luselarver til kjønnsmoden lus.

Robert Søviknes

– Vi går mellom mange lokaliteter. Når vi behandler fisken bruker vi samtidig NS Collector. Den er enkel å få på plass – det tar knapt fem minutter å montere den og så er det bare å plugge i strømmen. Mens vi vasker nota samler den opp nesten alle lusa i merden, forteller Søviknes.

Han forteller at daglig førstehåndserfaring med luseoppsamleren har gitt oppsiktsvekkende gode erfaringer. Også kundene gir svært gode tilbakemeldinger.

– De er fornøyde. Min erfaring er at NS Collector er et positivt og effektivt hjelpemiddel mot re-smitte fra lus. For oss, fisken og oppdretter er dette både et bra, enkelt og effektfullt tiltak som gir tydelige resultater.

Effektivt og allsidig hjelpemiddel
Ved trenging av fisk er det kjent at opptil 40-60 % av lusa faller av fisken, og ofte finner den veien til nye verter. Søviknes betegner NS Collector som et godt våpen i den evige kampen mot lakselus.

– Vi må jo bare ta i bruk de verktøya vi har. På mengden med lus som havner i støvsugerposen under hver behandling, ­ser vi tydelig at den har en ordentlig effekt.

I tillegg til å fjerne lusa, suger også NS Collector opp alger og groe fra notvasken. Sjøvannet filtreres og samtidig gir det økt sirkulasjon som igjen forbedrer vannkvaliteten i merden.

– For oss er det opplagt at den har en positiv effekt. Der vannutskiftningen er redusert på grunn av luseskjørt, er algefjerning og ekstra sirkulasjon godt nytt for både fiskehelsen generelt og gjellehelsen spesielt, utdyper Tronsgård.

Kontinuerlig oppsamling
Søviknes er godt fornøyd med å være blant de aller første til å bruke det revolusjonerende luseoppsamlingssystemet. Selv om han bruker den fra båt under avlusning, kan også NS Collector stå fast i merden og samle lus hele døgnet.

– Utstyret virker både svært solid og fornuftig. For oss er det et veldig spennende prosjekt å være med på. Folk snakker om dette på merdkanten og er nysgjerrige på systemet.

Lavere lusekostnader
Søviknes beskriver en hverdag som har endret seg til det enklere – og hvor også oppdretterne har betydelige besparelser ved bruk av luseoppsamleren.

– Hvis du greier å senke antallet behandlinger for lusefjerning, vil det også gi en fiskevelferdsmessig god effekt, forklarer han.

Men går det ikke ut over butikken din da?

– Klart det er dårligere for min business, ler han.

– Men vi har så mye å gjøre, at vi må ta i bruk de hjelpemidlene vi har. I bransjen jobber vi mot ett felles mål, og det er at vi skal få bedre kontroll på lusa. Når det da kommer produkter og metoder som denne, er det klart at det kommer til å bli tatt godt imot av alle.

Her kan du lese mer om den revolusjonerende teknologien i luseoppsamleren NS Collector.