Tettere samordning mellom Vard Aukra og Vard Aqua Sunndal

For å effektivisere drift, salg og utvikling innen havbruk og fiskeri vil selskapene fra 1. mars 2018 ha felles ledelse.

Geir Larsen vil i tillegg til å være verftsdirektør ved Vard Aukra, også ta over ansvaret som daglig leder i Vard Aqua Sunndal AS. Tidligere daglig leder Svein Arve Tronsgård blir salgsleder for produktsalg innen havbruk og fiskeri, mens Christoffer Eriksson går inn som driftsleder ved Vard Aqua Sunndal.

Selskapsstrukturer og selskapsnavn består som før, endringene vil først og fremst merkes gjennom felles daglig ledelse. Dette som ledd i VARDs plan om å være en ledende aktør for utvikling av integrerte løsninger innen havbruk og fiskeri.

Geir Larsen uttaler: «Jeg ser fram til å lede to svært kompetente miljøer som sammen kan løfte VARDs satsing innen havbruk og fiskeri til nye høyder. Vi skal ha fokus på operasjonell effektivitet og korte kommunikasjonslinjer samtidig som vi dyrker en felles kultur for innovasjon og utvikling.»

Personer i nye roller i bildet over. F.v. Christoffer Eriksson (Operations Manager Vard Aqua Sunndal), Geir Larsen (SVP Yard Director Vard Aukra og Daglig Leder Vard Aqua Sunndal), Svein Arve Tronsgård (Sales Manager Products Aquaculture and Fisheries)