Vard Aqua satser internasjonalt med ny salgs- og markedssjef i spissen

Etter en solid produktutvikling på Vard Aquas veletablerte løsninger for blant annet biomassemåling, fôring og oksygentilsetning, samt den nye skybaserte systemløsningen Exact Cloud, er selskapet i gang med en storstilt satsing mot landbasert oppdrett – både i Norge og internasjonalt. Ivar Erdal er ansatt som Manager Sales & Marketing og skal lede den kommersielle satsingen framover.

Vard Aqua leverer en rekke veletablerte produkter til en stor kundebase i Norge. I tillegg driver selskapet i stor grad med nyutvikling og videreutvikling av eksisterende løsninger for oppdrettsnæringa. Erdal mener innovasjon er avgjørende for å henge med i tiden.

— Det er nye tider på leverandørsiden i oppdrettsnæringa, med en rivende vekst på utvikling av løsninger som kan sammenstille data og gi økt verdiskapning for oppdretteren. Det er mye viktig informasjon i dataene fra produksjonen, og morgendagens oppdrettsnæring krever komplette systemer som nyttiggjør denne informasjonen, sier Erdal.

Ny generasjon fôringsserie og biomassemåler

Vard Aquas sterke posisjon med eksisterende produkter, samt satsing på videre utvikling var utslagsgivende for Erdals ønske om å bli med på teamet. Med lang fartstid hos ulike teknologiselskaper i både havbruksnæringen og olje- og gassektoren, har han sett hvilke fallgruver som finnes.

— Mange selskaper lager gode produkter, men klarer ikke å få produktene ut i markedet. For å lykkes kreves det tidlig og tett dialog med potensielle kunder, som anser deg som en partner heller enn en selger. Vard Aqua utvikler sine produkter i tett samarbeid med kundene – det sikrer produkter og løsninger som fungerer for næringen, utdyper Erdal.

Han er samstemt med daglig leder i Vard Aqua, Tommy Visnes Storsveen, som mener Erdals bakgrunn tilfører selskapet verdifull teknisk kompetanse og internasjonal markedsinnsikt.

— Vi har nettopp utviklet en ny generasjon fôringsløsninger og biomassemålere som egner seg spesielt godt mot landbasert oppdrett, både i Norge og i det europeiske markedet med alle typer fiskearter. Ivar er dyktig på å skape relasjoner med kunder og samarbeidspartnere, og skal lede vår kommersielle satsing mot alle nye kunder som har behov for våre løsninger, sier Storsveen.

BiomassemålerrammerDen nye biomassemåler-rammen. 

Fra enkeltprodukter til systemløsninger

Den nye produktgenerasjonen samler det som tidligere har vært enkeltprodukter til komplette systemløsninger med kraftig oppgradering av produktenes hardware og software. I samarbeid med Maritech har Vard Aqua utviklet et skybasert system, som i tillegg til å kontrollere produktene samler data fra utfôring og sensorer som måler vannparametere, tilvekst i biomasse og lignende. Dette gjør at kundene i større grad kan analysere og dra nytte av alle dataene fra egen produksjon.

— Settefiskanlegg og alle andre anlegg med fokus på ren og nøyaktig utfôring vil ha stor nytte av den siste utviklingen vår. De nye biomassemålerne har unike egenskaper i landbaserte kar. Ivar sin viktigste oppgave fremover blir å synliggjøre løsningene våre overfor bransjen, sier Storsveen.

Exact Cloud og den nye generasjonen Exact BM-ramme lanseres i starten av 2022.

Exact Feeding Robot.

Internasjonal tilstedeværelse

Erdal har vært ansatt som senior salgsleder i Vard Aqua fra mai 2021. Nå er han i fullt firsprang som ny salgs- og markedssjef for selskapet, og jobber fra både Trondheimskontoret og på Sunndalsøra for å øke tilstedeværelsen til selskapet i regionene.

— Nå skal vi befeste Vard Aqua sin posisjon som ledende leverandør til akvakulturnæringen, og det gleder jeg meg til å bidra til. Det vil kreve langsiktig arbeid, utvikling av organisasjonen samt å få på plass et godt agentnettverk i Europa på sikt, avslutter Erdal.