VARD har inngått kontrakter på design og bygging av to offshore baseflåter til Cermaq Norway

De nye flåtene er av VARD 8 54 design, og er utviklet av Vard Design og Vard Aukra i tett samarbeid med Cermaq Norway. Baseflåtene er spesielt utviklet for å kunne operere i krevende farvann og værforhold, og har en kapasitet på 600 tonn fiskefôr. De vil også utrustes med lagerrom for fôrsekker, veterinærrom og eget verksted, samt innredningsfasiliteter for 8 personer.

I designprosessen har VARD utnyttet sin kompetanse innen design og bygging av offshore fartøy for å utvikle flåtenes optimale skrogform for krevende sjøforhold, høy sikkerhet og miljøvennlig drift. Flåtene vil bli utstyrt med kraner, stabiliseringssystem, en arbeidsbåt, samt VARD sitt nyutviklede FishSense fôrings- og silomonitoreringssystem.

Fire generatorsett sørger for optimal drift ved hjelp av et SeaQ Power Management System som kontrolleres fra broen via VARD sin broløsning SeaQ Control and Monitoring Station. Dette gir operatør full kontroll over alle flåtens systemer, hvor en kan operere alt fra fôrsystem, fôrbeholdning på fôrtanker, ensilasje- og ballastsystem, samt alarmsystemer. SeaQ løsningene om bord er utviklet av Vard Electro.

Knut Ellekjær, administrerende direktør i Cermaq Norway, sier: «Vi ser denne kontrakten som en naturlig utvikling i forhold til å ta i bruk mer eksponerte lokaliteter. Design, leveringstid og oppfylling av våre tekniske krav har vært styrende for valg av VARD som samarbeidspartner på denne leveransen. VARD har med sin erfaring fra båtbygging bidratt til en god spesifikasjon og balansert kontrakt. Vi gleder oss til å se resultatet.»

Baseflåtene skal bygges i sin helhet ved Vard Aukra, og skal leveres i andre og tredje kvartal 2018. Geir Larsen, verftsdirektør ved Vard Aukra, sier: «Vi ønsker Cermaq Norway velkommen til VARD. I disse prosjektene kommer vår skipsbyggingskompetanse virkelig til sin rett, vi har gode fasiliteter og dyktige skipsbyggere som gleder seg til å ta fatt på å arbeidet. I tett samarbeid med Cermaq, kollegaer i våre spesialselskaper og hos våre leverandører, skal vi bygge flåter som er helt unike i sitt slag.»

Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter, med en daglig produksjon på 1,3 millioner porsjoner sunn og bærekraftig laks. Cermaq Norway har virksomhet langs kysten av Nordland og Finnmark, og har i overkant av 550 ansatte. Selskapet er en del av Cermaq Group, som er verdens nest største produsent av laks og ørret, med virksomhet i Norge, Chile og Canada. Cermaq Group er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation.