Om oss

VARD har etablert en sterk posisjon som leverandør av fartøy og løsninger av høy kvalitet i flere ulike markeder. Vi har siden 2016 , styrket vårt tilbud og vår satsing innen havbruk, blant annet gjennom utstyrsleverandøren Vard Aqua (tidligere Storvik Aqua). Vi utvikler nye løsninger som støtter næringens ambisjon om bærekraftig og sunn forretningsmessig drift, enten det er ved kysten eller på havet, i sjø eller på land.

Vi jobber tett sammen med våre kunder og partnere og bidrar konkret gjennom å:

  • Levere velprøvde, fleksible løsninger som er enkle i bruk og utformet for best mulig sikkerhet, komfort og bærekraftig fiskehelse
  • Anvende digitale data og tilby løsninger for optimal drift av oppdrettsanlegg
  • Være en aktør du kan stole på og som er enkel å forholde seg til før, under og etter leveransen

Vår ambisjon er å være en katalysator for sunn og effektiv vekst innen havbruk.

Vard Aqua er en ledende leverandør av utstyr med mer enn 30 års erfaring innen akvakultur. Selskapet har virksomhet i Norge, Skottland og Chile og leverer produkter og løsninger innen fôring, oksygen, biomassemåling, kontroll og automasjon av merdmiljøet.

Andre spesialselskaper involvert i konsernets akvakulturprodukter og teknologiutvikling er Vard Design, Vard Electro og Seaonics.

 

Kontakt oss for mer informasjon.