Om oss

VARD havbruk og fiskeri
– bærekraft og sterke resultater i samarbeid

VARD har etablert en sterk posisjon som leverandør av fartøy av høy kvalitet i flere ulike markeder. Gjennom å integrere vårt verft på Aukra med utstyrsleverandøren Vard Aqua (tidligere Storvik Aqua), styrker vi nå vårt tilbud og vår satsing innen havbruk. Vi utvikler fartøy og oppdrettsteknologi som støtter næringens ambisjon om bærekraftig og sunn forretningsmessig drift, enten det er ved kysten eller på havet, i sjø eller på land.

Vi jobber tett sammen med våre kunder og partnere og bidrar konkret gjennom å:

  • Levere velprøvde, fleksible løsninger som er enkle i bruk og utformet for best mulig sikkerhet, komfort og bærekraftig fiskehelse
  • Anvende digitale data og tilby løsninger for optimal drift av oppdrettsanlegg
  • Være en aktør du kan stole på og som er enkel å forholde seg til før, under og etter leveransen

Vår ambisjon er å være en katalysator for sunn og effektiv vekst innen havbruk.

Vard Aukra ble etablert på Aukra i 1949. Verftet er kjent for sine fiskefartøy, ferger, kjemikalietankere, offshorefartøy og andre spesialfartøy. Vard Aukra har utviklet en ny portefølje som spenner fra servicebåter og flåter til store fôrbåter og brønnbåter for akvakulturindustrien.

Vard Aqua (tidligere Storvik Aqua) er en ledende leverandør av utstyr med mer enn 30 års erfaring innen akvakultur. Selskapet har virksomhet i Norge, Skottland og Chile og leverer produkter og løsninger innen fôring, oksygen, biomassemåling, kontroll og automasjon av merdmiljøet.

Andre spesialselskaper involvert i konsernets akvakulturprodukter og teknologiutvikling er Vard Design, Vard Electro og Seaonics.

VARD er et globalt konsern innen design og bygging av spesialfartøyer. VARD har hovedkontor i Norge, har 9000 ansatte og driver ni strategisk lokaliserte skipsverft, hvorav fem ligger i Norge, to i Romania, ett i Brasil og ett i Vietnam. VARD har også spesialiserte datterselskaper innenfor skipsdesign, elektro, innredning, dekksutstyr, rørsystemer og havbruk lokalisert over hele verden.

Kontakt oss for mer informasjon.