• Fôring
  • Oksygen og luft
  • Vannkvalitet og miljøloggedata
  • Biomassemåling
  • Alle produkter
  • Vard Aqua leverer fôringsløsninger til både landbaserte og sjøbaserte anlegg. Du kan velge mellom vår komplette, helautomatiske fôringsrobot som fôrer hele anlegget eller ulike typer frittstående fôrautomater. Optimal fôring sikrer maksimal tilvekst og lavest mulig fôrsvinn. Flere av våre fôringsløsninger kan leveres med automatisk styring som gjør hverdagen for røkterene enklere og mer effektiv. Les mer om våre ulike løsninger og styresystemer her.
  • Kontroll over fiskens oksygenforhold er essensielt for god fiskevelferd og god produksjon. Tilveksten hos laksen påvirkes i stor grad av oksygenmetningen i vannet. Vard Aqua har velutprøvde systemer og løsninger som gir deg full kontroll over oksygennivået og optimale oksygenforhold – både på land, under transport og i merdene. Les mer om våre ulike løsninger her.
  • For å gi fisken optimale leveforhold må vi ha full kontroll på vannkvaliteten. Vi tilbyr velutprøvde og robuste instrumenter med høy nøyaktighet, som gir deg innsikt i alle viktige parameter i merdmiljøet og kontroll på vannkvaliteten – fra håndholdte sensorer til helautomatiske loggestasjoner. Les mer om våre ulike løsninger her.
  • Vard Aquas biomassemåler er et brukervennlig, nøyaktig og velutprøvd hjelpemiddel for å beregne biomassen i merden der man får grafer med snittvekter og man enkelt får oversikt over tilvekst. Les mer om våre løsninger her.
  • Våre produkter og løsninger er utviklet for å øke fiskevelferden og tilveksten, gjøre arbeidshverdagen på merdkanten enklere - og for å effektivisere produksjonen. Vi har løsninger som gir deg en optimal vannkvalitet, bekjemper lus, effektiviserer fôringen og gir deg kontroll på biomassen i merden. I vårt produktspekter finner du både bestselgere og nykommere - både til landbasert og sjøbasert oppdrett. I tillegg tilbyr vi opplæring i – og serviceavtaler til alle våre løsninger. Vi tilbyr også leieavtaler og finansieringsløsninger for flere av våre produkter.