Exact fôringsrobot

Helautomatisk og intelligent fôring.

 • Automatisk fôring av hele anlegget
 • Fôrer både tørr- og levendefôr
 • Inntil 4 fôrtyper/-siloer
 • Fôrstørrelse fra 0,07 mm til 9 mm pellets
 • Svært nøyaktig posisjoneringssystem
 • Doseringsmengde ned til 0,2 gram
 • Individuell fôring i hver tank
 • Fôrdistribusjon: Velg mellom punktfôring eller spredning
 • Automatisk etterfylling (opsjon)
 • Batteridrift og automatisk lading
 • To-trinns doseringssystem hindrer tilstopping av fôr
 • Fleksibel software
 • Lav byggehøyde
 • Enkel montasje

30 års driftserfaring og videreutvikling i tett samarbeid med forskningsmiljøer og erfarne oppdrettere har resultert i en helautomatisk fôringsrobot som innehar det beste av dagens teknologi. Exact fôringsrobot er skreddersydd for klekkeri- og settefiskanlegg og installeres enkelt i de fleste landbaserte anlegg. Kan også benyttes i påvekstfasen.

Automatisk fôring

Fôringsroboten fôrer hele anlegget effektivt ved å bevege seg fra kar til kar via et rørsystem i taket. Rørbanen tilpasses enkelt til anlegget. Etter at detaljer om biomassen er registrert beregnes fôrmengden automatisk. Roboten utfører fôringen med presis utdosering og posisjonering, og kan etterfylles automatisk mellom hver fôringsrunde. Mengde fôr blir rapportert tilbake til styringssystemet som kalkulerer tilvekst og fôring på grunnlag av fôringstabeller.

Effektiv og arbeidsbesparende

Roboten automatiserer mye av det arbeidet som gjøres manuelt om man har enkeltstående fôrautomater. I tillegg krever den svært lite vedlikehold og er enkel å rengjøre, hvilket betyr at man frigjør mye verdifull tid.

Skånsom håndtering av fôret

Fôret beskyttes mot fukt og roboten behandler fôret på en skånsom måte slik at man unngår knus og reduserer fôrspill.

Teknologien

Med RFID-teknologi på robotens rørbane er posisjoneringen optimalisert, og roboten utfører flere typer kommandoer. Den leser automatisk om den har en jobb å utføre, eller om den skal ta en pause. Kommandoer den utfører er for eksempel brems før sving og rygging.

Med Exact fôringsrobot automatiseres hele fôringsprosessen – som frigjør verdifull tid. Ta kontakt med oss så finner vi den optimale løsningen for ditt anlegg.

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller tilbud - vi svarer gjerne på spørsmål og utformer løsninger som passer dine behov.