Reguleringsskap

Automatisk og manuell regulering av oksygentilførsel

  • Vard Aqua bygger små og store manuelle og automatiske reguleringsskap
  • Oksygenreguleringsskap tilpasses med antall linjer og kapasitet på hver enkelt linje fra 0,1 kg til 100 kg pr linje
  • Styreskapet regulerer automatisk nødvendig tilførsel av oksygen
  • Ved strømavbrudd vil en elektroventil åpne for oksygen til nødsløyfen som tilfører oksygenet via et manuelt innstilt rotameter
  • For styring brukes I/O-kort som lagrer satte verdier, det betyr at om PC av en eller annen grunn skulle være ute av drift, vil oksygeneringen fortsatt skje automatisk

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller tilbud - vi svarer gjerne på spørsmål og utformer løsninger som passer dine behov.