Automatstyring Robman

Automatisk styring av fôringsrobot, skiveautomater og andre fôringsautomater

  • Brukervennlig utforming av programvare og menyer
  • Leveres med dedikert PC og styringsenhet med kontrollskjerm
  • Individuell kontroll av hver automat
  • Fôring baseres på fôringstabeller med automatisk beregning av tilvekst eller manuell inntasting av fôringsmengde
  • Fôringsprofiler som styrer fôringsintensitet dag/ natt
  • Generering og utskrift rapporter for dødfisk og fôringsdata
  • Parametre som bl.a. oksygennivå og temperatur kan enkelt implementeres i systemet
  • Programvareoppdatering, feilsøking, opplæring og service kan gjøres via fjernstyring

Styringen kan tilpasses de fleste fôringsautomater og er meget fleksibel og kostnadseffektiv med tanke på utbygging og tillegg av funksjoner.

Kablet eller trådløs kommunikasjon mellom PC og styringsskap. Flere styringsskap kan tilknyttes samme PC.

Programvareoppdatering, feilsøking, opplæring og service kan gjøres via fjernstyring.

Systemet består av:
PC med Robman installert
Styringsskap med PLS og skjerm
Nettverkskomponenter

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller tilbud - vi svarer gjerne på spørsmål og utformer løsninger som passer dine behov.