Service- og driftsavtale

Vard Aqua tilbyr service- og driftsavtale med årlig kalibrering og sertifisering, for økt forutsigbarhet og driftssikkerhet på loggeutstyret.

  • Teknisk gjennomgang
  • Service/ reparasjoner
  • Kalibrering av sensorer
  • Dokumentasjon på utført oppdrag og kalibreringsverdier
  • Opplæring av tilstedeværende på anlegget

Vi gjør anleggsbesøk der vi foretar en gjennomgang av utstyret, inkludert statusrapport med anbefalinger i forhold til vedlikehold. På bakgrunn av statusrapporten utføres nødvendig vedlikehold og evt. anbefalt vedlikehold etter avtale: gjennomgang av sensorer, kabler, radioer og mottakere samt merdfester. Etter utført arbeide utstedes servicerapport som inneholder gjennomgått sjekkliste service/ reparasjonsarbeid og kalibreringsdata fra sensorer. Det blir også utstedt et dokument som grunnlag inn i deres kvalitetssystemer.

Inkludert i serviceavtalen er også gjennomgang av loggeutstyret med tilstedeværende ansatte på anlegget og utstedelse av bevis for opplæring av teknisk drift.

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller tilbud - vi svarer gjerne på spørsmål og utformer løsninger som passer dine behov.