Sprinkler Drum

Blanding og distribusjon av avlusingsmiddel for badebehandling i lukket merd. Slanger, trommel, sjøvannspumpe, lusemiddelpumpe, blandekammer – alt i samme enhet.

  • Enkel i bruk
  • Lukket blandekammer
  • Sikrer jevn fordeling av avlusningsmiddelet i merden
  • Optimal dose oppnås raskt for hele merden
  • Kontrollerer doseringsnivå og leveringstid
  • Ivaretar sikkerheten til miljøet og mannskapet

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller tilbud - vi svarer gjerne på spørsmål og utformer løsninger som passer dine behov.