Kurs

Storvik Aqua tilbyr kurs i sikker og effektiv bruk av oppdrettsutstyr

Vi tilbyr opplæring i riktig, trygg og effektiv bruk av alle våre produkter

Vi arrangerer kurs i nærheten av deg og kan også holde kurs internt hos din bedrift.

Sikker og effektiv bruk av oksygen
Vårt mest populære kurs omhandler sikker og effektiv bruk av oksygen og holdes i samarbeid med Yara Praxair.

Kurset om sikker og effektiv bruk av oksygen vil gi deltagerne grunnleggende kunnskap om:

  • Relevant oksygenteori
  • Eksempler på hendelser og praktisk demonstrasjon med bruk av oksygen
  • Optimal bruk og anbefalt vedlikehold av utstyr for tilsetting av oksygen

Operatørene får kursbevis som kan inngå i bedriftens kvalitetssystem.