Serviceavtale

Vard Aqua tilbyr service- og driftsavtale med årlig kalibrering og sertifisering, for økt forutsigbarhet og driftssikkerhet på loggeutstyret.

Teknisk gjennomgang
Service/ reparasjoner
Kalibrering av sensorer
Dokumentasjon på utført oppdrag og kalibreringsverdier
Opplæring av tilstedeværende på anlegget
Vi gjør anleggsbesøk der vi foretar en gjennomgang av utstyret, inkludert statusrapport med anbefalinger i forhold til vedlikehold. På bakgrunn av statusrapporten utføres nødvendig vedlikehold og evt. anbefalt vedlikehold etter avtale: gjennomgang av sensorer, kabler, radioer og mottakere samt merdfester. Etter utført arbeide utstedes servicerapport som inneholder gjennomgått sjekkliste service/ reparasjonsarbeid og kalibreringsdata fra sensorer. Det blir også utstedt et dokument som grunnlag inn i deres kvalitetssystemer.Inkludert i serviceavtalen er også gjennomgang av loggeutstyret med tilstedeværende ansatte på anlegget og utstedelse av bevis for opplæring av teknisk drift.