Serviceavtale

Vard Aqua tilbyr service- og driftsavtale med årlig kalibrering og sertifisering, for økt forutsigbarhet og driftssikkerhet på utstyr.

Teknisk gjennomgang
Service/ reparasjoner
Kalibrering av sensorer
Dokumentasjon på utført oppdrag og kalibreringsverdier
Opplæring av brukere
Vi gjør anleggsbesøk der vi foretar en gjennomgang av utstyr, inkludert statusrapport med anbefalinger i forhold til vedlikehold. På bakgrunn av statusrapporten utføres nødvendig vedlikehold og evt. anbefalt vedlikehold etter avtale: gjennomgang av sensorer, kabler, radioer og mottakere etc. Etter utført arbeide utstedes servicerapport som inneholder gjennomgått sjekkliste service/ reparasjonsarbeid og kalibreringsdata fra sensorer. Det blir også utstedt et dokument som grunnlag inn i deres kvalitetssystemer.